Mahutipark

Mahutipark koosneb 24 mahutist kogumahuga 29 000 m3. Kõik mahutid on varustatud radarmõõtesüsteemiga SAAB, mis tagab naftasaaduste koguse automatiseeritud jälgimise. Bensiini ladustamiseks ettenähtud mahutid on varustatud ujuvkatusega, mis välistab bensiiniaurude aurumise ja keskkonnareostuse. Sisse-väljavoolusiibrite juhtimine toimub automatiseeritud süsteemi abil ühelt töökohalt. Lennukikütuse käitlemiseks ettenähtud mahutid ja seadmestik vastavad rahvusvahelise Joint Inspection Group’i (JIG) nõuetele.