Laadimisestakaad tsisternautode jaoks

Automatiseeritud laadimissüsteemiga estakaadil on 15 laadimispunkti ja see võimaldab korraga laadida 5 bensiiniveokit. Laadimispumpade jõudlus on 120 m3/h.

Autode laadimisestakaad on varustatud bensiiniaurude regenereerimisseadmega, mis püüab kinni naftasaaduste sisse- ja väljalaadimisel tekkivad aurud. See võimaldab vähendada aurumisest põhjustatud kütusekadusid ja kaitseb keskkonda reostuse eest.