Terminal

AS Kroodi Terminal on asutatud 2002. aastal. Terminal asub Maardus ja pakub kergete naftasaaduste ladustamisteenust. Tänaseks koosneb mahutipark 22 mahutist kogumahuga 22 500 m3. Detailplaneeringuga on ette nähtud võimalus laiendada mahutiparki veel 10 mahuti võrra, üldmahuga     15 000 m3. Terminali projekteerimisel järgiti kõiki Euroopa Liidu töö- ja keskkonnaohutuse norme ja nõudeid. Terminal on varustatud valve- ja tuletõrjesignalisatsioonisüsteemidega ning tuleohutuse tagamise vahenditega. Kõik naftasaadused läbivad kvaliteedikontrolli sõltumatus sertifitseeritud keemialaboratooriumis. Uusimad tehnoloogiad ja kõrge automatiseerimise tase võimaldavad käidelda naftasaadusi kiiresti ja kvaliteetselt. AS Kroodi Terminal garanteerib klientidele ladustatava kauba koguse ja kvaliteedi säilimise ning vormistab vajalikud dokumendid. Ettevõte omab kõiki vajalikke tegevuslubasid.